I Videnshus Dybkær er det vores intention at have det bedst mulige faglige miljø.
Vi består af en gruppe fasttilknyttede fagpersoner og en gruppe med fagviden, der indhentes ved behov.
Tilsammen er vi Videnshus Dybkær.
 
Videnhus koordinator og fysioterapeut
Anne Marie L. Jakobsen
amlj@Silkeborg.dk
2125 5009 
Børnefysioterapeut
Inger Aaskov
ingermarie.aaskov@Silkeborg.dk
2482 8890
 Børnefysioterapeut
Anne-Mette Dahl Jensen
amdj@Silkeborg.dk
2498 7855
 
Børneergoterapeut
Ulla Westendorp
ubw@Silkeborg.dk
2082 5426
Børneergoterapeut
Linda Urup Nielsen
lindaurup.nielsen@Silkeborg.dk
2090 5443
 
IKT vejleder
Jesper Homann
jtho@Silkeborg.dk
Blog , 4015 0291 
Leder Skole- og Videnshusleder
Uffe Lilholm
uffe.lilholm@Silkeborg.dk
2090 5444
IKT-konsulent, kursus og konferencekoordinator
Ole Wriedt
ole.wriedt@silkeborg.dk
5114 6170
 
 
Tale- og kommunikationslærer
Betina Snebang
bsn@silkeborg.dk

2018 3677
Sekretær
Kate Juul Poulsen
kjp@silkeborg.dk
2179 1569
Specialpædagogisk konsulent
Malene Gerd Pedersen
mgpetersen@live.dk
http://www.soeskende.dk