Databeskyttelsesforordning

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:
Dine oplysninger vil blive behandlet i Skoleafdelingen i forbindelse med dit forløb hos Videnshus Dybkær. Vi behandler dine oplysninger for at kunne give dig den bedst mulige indsats efter sundhedslovens § 140 om genoptræning, sundhedslovens §140A, serviceloven (§ oplyses af sagsbehandler) og bekendtgørelsen om folkeskolens specialpædagogiske bistand.
Vi behandler personoplysningerne efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse, cpr.nr. mv. Vi behandler også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art.6, stk. 1, litra a eller e og/eller art. 9,
stk. 2, litra a eller f.
Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

Oplysningerne stammer fra dig selv, dine pårørende eller andre offentlige myndigheder.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:
Vi opbevarer dine oplysninger så længe, vi behandler din sag. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Modtagere af dine oplysninger:
Vi forventer ikke, at oplysningerne videregives uden dit samtykke.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder:
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan læse om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

 Hent hele beskrivelsen af Silkeborg kommunes databeskyttelsesforordning i pdf-format her