Informationer om bevilligede vejlednings- og træningsforløb via sagsbehandler i Familie- og børnehandicap, Silkeborg kommune

Er et barn/ung bevilliget vejlednings- eller træningsforløb via en sagsbehandler i Familie- og Børnehandicap i Silkeborg kommune, kan dette varetages af Videnshus Dybkær.
Familien eller sagsbehandler henvender sig til koordinerende fysioterapeut Annemarie Lundsby Jakobsen, tlf. 21255009, og der laves en aftale omkring målsætning og omfang.

Læs mere om Silkeborg kommunes gratis rådgivning i Familierådgivningen: http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Afdelinger/Boerne-og-Familieafdelingen/Familie-og-Boernehandicap

 

Læs også mere om Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet: DUKH, www.dukh.dk

DUKH rådgiver gratis om såkaldte handicapkompenserende ydelser.  Det vil sige, at de rådgiver om alle de områder i lovgivningen, hvor formålet er at kompensere mennesker for deres handicap. Det kan være lovgivningen på det sociale område, uddannelse, sundhedsområdet mm.

Henvendelse kan være aktuelt, hvis man :

  • mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder
  • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
  • undrer sig over forvaltningens behandling af en henvendelse
  • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer
  • er utilfreds med en afgørelse i en sag og er i tvivl om mulighederne for at klage.