I Videnshus Dybkær er det vores intention at lave det bedst mulige faglige miljø.
Vi består af en gruppe fasttilknyttede fagpersoner og en gruppe med fagviden, der indhentes ved behov.
Tilsammen er vi Videnshus Dybkær.

Videnhus koordinator og fysioterapeut
Anne Marie L. Jakobsen
annemarielundsby.jakobsen@Silkeborg.dk
2125 5009
 
Børnefysioterapeut
Inger Aaskov
ingermarie.aaskov@Silkeborg.dk
2482 8890
 
Børnefysioterapeut
Anne-Mette Dahl Jensen
Anne-MetteDahl.Jensen@Silkeborg.dk
2498 7855
 
Børneysioterapeut
Mie Lenler-Petersen
Mie.Lenler-Petersen@silkeborg.dk
24988241
(barsel pr. 8.9.2017)
 
Børnefysioterapeut
Jeanette Smedegaard Markwardt
JeanetteSmedegaard.Markvardt@silkeborg.dk
2033 5142
Børneergoterapeut
Ulla Westendorp
ullabundgaard.westendorp@Silkeborg.dk
2082 5426
 
Børneergoterapeut
Linda Urup Nielsen
lindaurup.nielsen@Silkeborg.dk
2090 5443
 
IKT-konsulent, kursus og konferencekoordinator
Ole Wriedt
ole.wriedt@silkeborg.dk, 5114 6170
 
 Leder
Skole- og Videnshusleder
Uffe Lilholm
uffe.lilholm@Silkeborg.dk
2090 5444
 
Børnefysioterapeut
Mette Schultz Mariegaard
MetteSchultz.Mariegaard@silkeborg.dk
2498 8241
 
IKT vejleder
Jesper Homann
jtho@Silkeborg.dk
Blog , 4015 0291 
 
Tale- og kommunikationslærer
Betina Snebang
betinasnebang.poulsen@silkeborg.dk
2018 3677
 
Specialpædagogisk konsulent
Malene Gerd Pedersen 
mgpetersen@live.dk
http://www.soeskende.dk
 
 
Sekretær
Kate Juul Poulsen
katejuul.poulsen@silkeborg.dk
2179 1569