Informationer om Videnshusets mangeartede indsatser
for børn og unge med særlige behov i skolen i Silkeborg kommune

Videnshus Dybkær løser mangeartede inklusionsopgaver for PPR i Silkeborg kommune med fokus på børn og børnegrupper i udsatte positioner.
Vi arbejder ud fra Manchester Inclusion Standard, der beskriver inklusion som  “en dynamisk og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elever”. Det betyder at vores indsats tager udgangspunkt i tydeligt formulerede mål, der fokuserer på omgivelsernes indretning, det sociale samspil og mulighed for opgaveløsning – set med barnets øjne.
Vi arbejder så vidt muligt tværfagligt, da opgaverne ofte er komplekse og kræver forskellige fagprofessionelle for at kunne løses tilfredsstillende. Løsningernes karakter varierer, da de altid tager udgangspunkt i den lokale kontekst.
Det kan fx være indretning af børns arbejdspladser i klassen med eller uden teknologi, indretning af skolen/institutionens i 
forhold til et barns fysiske og kognitive formåen, betjening og tilpasning af teknologi så barnet kan deltage i klassens undervisning, sparring med personalet i forhold til udvikling af en inkluderende pædagogisk praksis, udarbejde sensoriske profiler og overlevere konklusioner med forslag til forandret pædagogisk praksis til personalet og meget mere.

Institutioner i Silkeborg kommune kan rekvirere vejledningsforløb hos Videnshus Dybkær ved at kontakte leder af PPR Silkeborg Poul Skaarup på mail: poulskaarup.jensen@silkeborg.dk og beskrive jeres behov.