Videnshus Dybkær har igennem en årrække gennemført et større antal kurser for børn og unge, som er søskende til et barn med handicap.

Vi holder en pause med selve kurserne, indtil videre på ubestemt tid, dog ikke mere pause end at når vi har 8 søskende i nogenlunde samme alder på vores venteliste, så starter der et hold.
Vi har undervejs afholdt arrangementer for søskende-teenagere, forældre og bedsteforældre, hvor der har været god mulighed for at tilegne sig viden om den rolle man har og desuden erfaringsudveksle med andre i lignende situation.
På siden www.soeskende.dk kan du læse og se mere til Malene Gerd Petersen, som er den ene af underviserne på forløbene.

Målgruppen for foredragene vi gennemfører er primært forældre, deres teenagere og bedsteforældre til elever med handicap.

Vi arbejder løbende på at inddrage andre målgrupper og har således tidligere gennem kurser henvendt os direkte til yngre søskende, fagpersonaler, herunder lærere, pædagoger og sundhedsplejersker.

Står du og mangler en oplægsholder eller foredragsholder om temaet “søskendepårørende”, så kontakt os gerne.

Specialpædagogisk konsulent, Malene Gerd Pedersen, som er en af underviserne på kurset, har gentagne gange være i medierne med fokus på emnet – hør seneste radioudsendelse her: https://www.dr.dk/radio/p1/kejser/kejser-2018-12-05

Læs også en artikel fra JyllandsPosten, hvor Malene plæderer for at søskende til børn med handicap selvfølgelig skal have en årlig mærkedag:  Egen mærkedag