Søskendekurser

Vi igangsætter endnu et kursusforløb her i foråret 2015.
Desuden tegner der sig også en mulighed for at gennemføre et forløb til efteråret.

Et søskendekursus er et tilbud til søskende til børn med handicap, hvor de har mulighed for at møde andre børn med samme livsvilkår.

De mødes 5 eftermiddage, spiser, snakker, ser film, laver aktiviteter og udveksler erfaringer fra deres hverdag. De oplever her, at de ikke er ”Palle alene i verden” –  men en del af et fællesskab.

Kurset giver dem mulighed for at sætte ord på deres tanker og følelser i forbindelse med at være søskende til et barn med handicap og de vil ofte opleve, at de andre børn på kurset tænker de samme tanker.
De får i løbet af kurset ny viden om både sig selv og de andre på holdet, og det giver dem mulighed for, at få et mere nuanceret billede af deres søskendes handicap og af deres egen hverdag og få mere mod til, at sige både til og fra i forhold til deres søskende.

Kurserne tilbydes tværkommunale og er åbne for alle.

Læs meget mere om forløbene på www.søskendekurser.dk