Sundhedsfremme og forebyggende indsats for børn fra 0 år til 1. klasse i Silkeborg kommune.

Målgruppen er børn fra 0 år til og med børn i første klasse. Fx børn, der er forsinket i deres motoriske udvikling, hypermobile børn, børn med nedsat muskeltonus, motorisk urolige børn, børn, der har vanskeligheder omkring bearbejdning af sanseindtryk.

Der tilbydes en vurdering eller undersøgelse af barnet og efterfølgende vejledning til forældre og pædagogisk personale, samt opfølgning, som tilrettelægges individuelt.

Det tværfaglige samarbejde vægtes højt, fx med vejledningspædagog, tale-hørekonsulent og psykolog.

Henvisning kan ske gennem sundhedsplejersken, barnets institution/skole, PPR, sagsbehandler eller læge på sygehus (når der ikke udarbejdes genoptræningsplan).

Læs mere:

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Graviditet-og-barnets-foerste-aar/Kost-soevn-og-pleje