Undervisningsrelateret kommunikationsundervisning og IKT-afklaringsforløb

Videnshus Dybkær er udsprunget af Dybkær Specialskole, og det er således medarbejdere fra Videnshuset, som servicerer skolen i forhold til fysioterapi, ergoterapi samt kommunikationsundervisning og en overordnet indsats med informations- og kommunikationsteknologi. Der arbejdes i tæt samarbejde med skolens teams og tværfagligt omkring eleverne, ligesom der ofte er tale om en gruppeindsats.

Se skolens hjemmeside og læs mere om indsatsen fra fysioterapeuter, IKT-vejleder, kommunikationsvejleder, ergoterapeuter m.fl.

Klik på dette link: http://dybkaerspecialskole.skoleporten.dk/sp/63365/file/Inpage/2145f6bf-0e5d-46bf-a400-58f24a29a830